Asal Mula Dayak Ma’anyan

 Rumpun Dayak

Dayak Maanyan Kuno

Demikian sekilas ceritera asal usul adanya manusia Suku Bangsa Dayak Ma’anyan didapat dari saudara RADEN KUTAR SUTA UNO ( Cicit dari RONGGO SUTA UNO ). Namun tempat alam purba itu tidak dapat beliau beri petunjuk, karena diperkirakan terjadinya sebelum abat masehi. Adapun perkembangan selanjutnya akan diutarakan seterusnya hingga masa sekarang.

Sorosilah ini berbahasa asli Dayak Ma’anyan ” Janyawai “, Bukan bahasa yang dipakai sehari – hari.
A. RIWAYAT ASAL USULNYA
Allah mula Allah, Allah mudi jari Allah. Allah mula Allah, Allah munta murunsia, munta datu mula manta, maharaja mula ulun. Ka’ani dara mula lapeh, suraibu hengkang ulun. Muneng tane tipak sulu, ngumung langit rakun kubus, nyepuk hewuk kala mula, ngu’ut ranu petak watu, ranu gunung madu rahu, watu papat lamura, gunung rueh ipatatai, watu purun panahanar, uhuk dara mula lapeh, suraibu hengkang ulun. Metak ranu madu rahu, lawu tane tipak sulau, welum jari kayu saramelum, tumu malar mangamuan matei, metak lagi ma handrueh, ruruh rimis mangapurun, jari wusi parei gilai, janang wini gunung lungkung, metek lagi mangatalu, jari ilau manyamare, awai supu mangujahan, metak lagi mangapat, jari wundrung amirue, janang lunsing salulungan, metak lagi mangalima, jari nanyu saniang, janang hiang piumung, metak kanamangapat, jari suling wulian, janang riak rayu rungan, metak lagi kepitulempat, jari tumpuk tunyung punu, guha mari dandrahulu.

Tumpuk munta mudi matei, marunsia mantuk lumun, luwan patei datu mula munta, lumun maharaja mula ulun, jari datu tunyungpanu, maharaja dandruhulu. Heput kulu mudi hiang, surut sasar Janyawai, mulek datu mula munta, maharaja mula ulun, hawi talak batung nyi’ai, jaku intai telang suluh. Batung nyi’ai hawi teka rayu, telang suluh jaku talinguan. Ma’umele hi datu mula munta, ma’umelan maharaja mula ulun, daya sumaden talak batung nyi’ai, sumadi intai telang suluh, sumaden ma anak matu, sumadi bunsu pasunringan. Palus gagiris ngini ma dara mula lapeh, igaginak nginte suaraibuhengkang ulun, palus ipa’muma ume anri dara mula lapeh, ipa turut junjung ma suraibu hengkangulun. Luwan hampe metak ranu puka tamu, ruruh rimis luyu uwut jujuli, luwan metak ma tane pirarahan, ruruh rimis ma gumi tampajakan, jari rikut sa irunrean, jari tanang kayu, jari wurung sa ngawuwean wurung, janag eha ngawuean eha.

Luwan sipumpun here kala adu nyawung, isansayuh alang nansaramai, gimutuk here kala haruangan banung, gamudrah here munan gumi rarak ransai, sipumpun munta anri wurung eha, isansayuh ulun ma waraga satua. Daya huan uwung uweng kawan mantir ngurai hokum, ngahu anuh na’an maharaja merang hadat. Daya huan unre balai pidudusan, ngahu irunrean jaru tapung jangka. Pidudusan mantir ngurai hukum, tapung jangka patis merang hadat, hukum hadat ma kananeo welum, atur turan ma kalalawah jari.

B. PERJEMAHAN BAHASA JANYAWAI BAHASA ASLI DAYAK MA’ANYAN KE BAHASA INDONESIA

Adapun terjemahan bahasa asli Suku Dayak Ma’anyan diatas ke bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :
” Allah mula Allah itu adalah yang Maha Kuasa, Maha bisa, Maha tahu, Maha sakti, Maha adil, Maha Pemurah, Maha Agung. Boleh jadi disamakan dengan Allah Maha Esa, Allah Munta Murunsia adalah dia mencipta manusia yang mana manusia pertama menurut ceritera budaya Dayak Ma’anyan ialah Datu Mula Munta, Maharaja Mula Ulun, lalu manusia yang kedua kisah ini, dibikin dari tulang rusuk manusia pertama tadi ( Datu Mula Munta ), maka diberi nama Dara Mula Lapeh, Suraibu Hengkang Ulun. Cuma menurut kisahnya ini berlainan jenis kelamin, dan manusia kedua ini terdapat dua buah gunung kecil di dadanya yang disebut dalam bahasa Janyawai yaitu Gunung Madu Rahu Watu Papat Lamura. Yang mengeluarkan tetesan air dari puncaknya. Dari dua buah puncak gunung tersebut menetes 7 (tujuh) tetes air ke bumi tempat manusia berdua ini berada. Bumi disebut disini waktu itu hanya sebesar telapak kaki mereka berdua ini berada , yakni Tane Tipak Sulau. Dan waktu itu dalam kisah Janyawai ini kabut / gelap gulita dan mereka bernapas dari letusan gumpalan angin pertama yang membentur dua buah gunung kecil tadi, menimpun dari mata air dipuncak kedua gunung itu. Adapun tetesan air yang ketujuh tadi menurut ceritera Janyawai ini, tetesan pertama tumbuh menjadi pohon yang buah dan daunya biasa dipergunakan untuk membangun ( menghidupkan orang yang mati ) disebut kayu saramelum.

Tetesan yang kedua tumbuh jadi padi, jadi rupanya padi yang ada sekarang berasal dari tetesan kedua dari tetesan air dari puncak gunung tadi. Tetesan ketiga menjadi minyak dan kapas untuk dipergunakan penyembuhan kepada orang sakit. Tetesan yang ke empat hidup jadi Roh mereka berdua. Tetesan yang kelima menjadi malaikat pelindung yang biasa membantu dan melindungi manusia dari bahaya dan gangguan penyakit apa pun. Tetesan yang keenam menjadi Dawa Dewi yang biasa membantu para Dukun – Dukun jika diperlukan. Tetesan yang ketujuh menjadi Kota ( Desa ) tempat Roh orang yang sudah mati, Tetesan ini disebut Tumpuk Tunjung Panu, Guha Mari Dandrahulu. Jadi setelah manusia pertama ini mati, dialah yang pertama menempati Kota ( Desa ) tersebut. Diatas dia bernama Datu Tunjung Panu Maharaja Dandrahulu. Demikian riwayat kejadian tetesan air dari puncak gunung kecil tadi.

Adapun riwayat kegelapan dan kekabutan alam masa itu, manusia berdua tadi seolah – olah tertidur nyenyak tanpa bergerak apa – apa, namun tiba – tiba datang cahaya matahari membelah kegelapan dan kekabutan tersebut yang disebut bahasa Janyawai Batung Nyi’ai Hawi Teka Ruyu, Telang Suluh Jaku Talinguan. Maka terbangunlah manusia tadi dan saling berpandangan satu sama lain, maka timbul birahi saling mencintai, maka berpelukanlah mereka berdua langsung bersetubuh, dari hasil persetubuhan mereka berdua tadi menetes air kemaluan manusia pertama tadi kebumi dan tumbuh jadi kayu – kayuan, rumput – rumputan, menetes lagi keduakalinya air kemaluanya ke bumi, hidup jadi berbagai marga satwa memenuhi alam purba itu, berbagai jenis binatang di bumi dan berbagai jenis burung di udara, maka berkumpulah mereka bersama dialam purba itu satu bumi, satu alam, satu bangsa (satu mahluk), satu bahasa yaitu bahasa purba ( Bahasa Nahu ) yang artinya saling mengerti, namum belum menpunyai adat istiadat. Kerena belum ada pengaturan dari Allah mula Allah ( yang mencipta tadi ). Maka alam purba tempat berkumpul tersebut dalam bahasa Janyawai Suku Dayak Ma’anyan disebut ‘” Tumpuk Lalung Kuwung, Gumi Rarak Ransai “.

Demikian sekilas ceritera asal usul adanya manusia Suku Dayak Ma’anyan didapat dari saudara RADEN KUTAR SUTA UNO ( Cicit dari RONGGO SUTA UNO ). Namun tempat alam purba itu tidak dapat beliau beri petunjuk, karena diperkirakan terjadinya sebelum abat masehi. Adapun perkembangan selanjutnya akan diutarakan seterusnya hingga masa sekarang.

Author: 

Tabe, Salam Isen Mulang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata.

Related Posts

Leave a Reply